Przejdź do treści głównej
Graficzne logo strony

Monika Kociuba

Materiały do nauki języka fińskiego

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu


Proszę o zapoznanie się z regulaminem platformy szkoleniowej

§ 1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem kursy.memo.net.pl (dalej: Platforma).
 2. Właścicielem Platformy jest:

Monika Kociuba

memo.net.pl

Y-tunnus 3175748-7

zarejestrowaną w YTJ – Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä

(dalej: Usługodawca)
 1. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z usług Platformy.
 2. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest sprzedaż Użytkownikowi dostępu do szkoleń na Platformie (dalej: Usługa).
 3. W rozumieniu Regulaminu przez Usługę należy rozumieć szkolenia w postaci elektronicznych materiałów zawierających nagrania wideo, nagrania audio, dokumenty elektroniczne i testy, na korzystanie z których licencji udziela Usługodawca.

§ 2. Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego działania Platformy wymaga się odpowiednio skonfigurowanego komputera oraz spełnienia warunków technicznych:
  1. dostęp do Internetu,
  2. system operacyjny ze środowiskiem graficznym (rekomendowany system Windows 7 i wzwyż lub Linux),
  3. stabilna przeglądarka internetowa (rekomendowana najnowsza wersja Mozilla Firefox lub Google Chrome),
  4. aktywny adres e-mail,
  5. program do otwierania plików PDF,
  6. włączona obsługa ciasteczek (cookies),
  7. włączona obsługa JavaScript,
  8. głośniki lub słuchawki
 2. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.
 3. Wszelkie problemy techniczne związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem platformy prosimy zgłaszać na adres [email protected]

§ 3. Konto Użytkownika

 1. Warunkiem korzystania z Platformy, w tym składania zamówień, jest założenie przez Użytkownika, indywidualnego Konta Użytkownika, zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego treści.
 2. Konto Użytkownika jest to przestrzeń serwisowa Platformy, dostępna dla Użytkowników po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiająca m.in. dostęp do zakupionych kursów.
 3. Niedozwolone jest udostępnianie posiadanego konta innym osobom.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Platformy i skasować założone konto wysyłając odpowiednią informację na adres e-mail [email protected]

§ 4. Realizacja zamówienia

 1. Użytkownik może zamówić Usługi oferowane na Platformie przez dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej kursy.memo.net.pl.
 2. W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien dodać Usługę do koszyka, dokonać wyboru rodzaju płatności, podać dane osobowe: imię, nazwisko i email (lub wcześniej się zalogować na swoje Konto Użytkownika), a na koniec kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 3. Użytkownik może dokonać płatności za pomocą: a. przelewu bankowego na konto Usługodawcy, b. systemu PayPal, c. szybkiego przelewu za pośrednictwem Visma Pay (Bambora).
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie otrzymania przez Usługodawcę potwierdzenia o dokonaniu płatności. W przypadku przelewu bankowego, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu kwoty na rachunek bankowy Usługodawcy.
 5. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Usługodawca prześle wiadomość drogą mailową, potwierdzającą przyjęcie zapłaty za zamówione produkty.
 6. Usługodawca może wystawić fakturę na zakupione Usługi na prośbę Użytkownika. W celu otrzymania rachunku należy przesłać dane potrzebne do jego wystawienia na adres [email protected] Rachunek wystawiany jest w wersji elektronicznej w formacie PDF. Rachunek zostanie dostarczony drogą mailową.

§ 5. Zasady korzystania plików do pobrania

 1. Wszystkie produkty oferowane przez Usługodawcę mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Użytkownik ma prawo korzystać z usług zakupionych na Platformie wyłącznie na własny użytek i nie może udostępniać materiałów innym osobom.
 3. Użytkownik w szczególności nie jest uprawniony do: a. rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu plików pobranych z Platformy lub ich opracowań w całości lub we fragmentach; b. komercyjnego wykorzystywania usług zakupionych na Platformie c. modyfikowania usług zakupionych na Platformie.

§ 6. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik może zrezygnować z zamówienia, jeśli pliki elektroniczne nie zostały jeszcze pobrane, kontaktując się z obsługą Platformy przez adres mailowy [email protected]
 2. Użytkownik może odstąpić od umowy sprzedaży usługi zakupionej na Platformie w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych liczonych od momentu otrzymania wiadomości mailowej z potwierdzeniem o zrealizowanym zamówieniu, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli spełnianie świadczenia (pobranie produktu) rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej.

§ 7. Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić reklamacje na adres [email protected] w przypadku, gdy: a. zakupiona Usługa będzie miała wadę lub nie będzie nie uruchamiać się b. dokona zapłaty ze Usługę i w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty nie zostanie mu udostępniona możliwość korzystania z Usługi.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni.

§ 8. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.
 4. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika.
 5. Usługodawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy.
 8. Usługodawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych, w celu zapewnienia prawidłowego działania Platformy oraz śledzenia działań Użytkownika podejmowanych w ramach korzystania z Platformy.
 9. Usługodawca informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Platformy przez Użytkownika może być utrudnione.
 10. Usługodawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Usługodawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia na Platformie oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

0